Látható hangok

  • Kicsiknek (bölcsiseknek): 40-45 perc heti egy alkalommal délelőtt és délután
  • Nagyoknak (ovisoknak): 50 perc heti egy alkalommal ovi után

Bebizonyosodott, hogy a kisgyermekkorban elkezdett zenei nevelés számos más területen is a gyerekek előnyére válik. További információk arról, hogy a látható hangok kísérletben részt vevők háromszor annyit fejlődtek: A látható hangok tudományos vizsgálata.

„Véleményem szerint a gyerekek ugyanúgy fogékonyak a jóra, mint a rosszra. Ezért aztán már kicsi korban értékes dolgokkal kell elhalmozni őket, s ekkor kellene a komolyzenét is megkedveltetni velük. Később ez már lehetetlen – annyiféle élmény éri őket. (Érdi Tamás)”

Galéria

Megelőzni a tanulási problémákat

Több, mint iskola előkészítő: inkább egy speciális program, amely megelőzheti az írási-olvasási problémák kifejlődését.

A „Látható hangok” pedagógiai program a gyermek zenei elemekhez köthető tevékenységét használja fel a személyiségfejlesztés fontos eszközeként.

A kisgyermekek – életkoruknak megfelelő, játékos formában gyakorolják a hangok tulajdonságait, a zene átélését, esztétikai megértését. Az intenzív és sokoldalú gyakorlás a hangok tulajdonságainak elemzésével, a ritmus és a hang-jel kapcsolat tudatos kiépítésével hozzájárul az írási-olvasási érettséghez.

A komplex esztétikai megoldások a kommunikációs technika más területeit is fejlesztik: a dramatizálás és párbeszédes játékok, helyzetimprovizációk, hangutánzó játékok a nyelvi kifejezés finomításában segítenek. A tánccal, mozgással kifejezhető zenei szemelvények aktivizálják a gyermek testének egészét, érzelmi reakciókat és együttműködést serkentenek a csoportban. Különösen eredményes a program a tanulási nehézségekkel küzdők felzárkóztatásában.

A programról részletesebben a www.lathatohangok.hu/-n olvashatsz.

Ide vágó riportműsor a Somogy Televizióban: